leiderschap

Leiderschap in de huidige samenleving met haar hoge tempo en complexiteit kan uitdagend zijn. De meeste bedrijven zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Om in balans te kunnen blijven als leider, is het van belang helder inzicht te hebben in je deskundigheid en beperkingen. Weten wie je bent, is weten waar je voor staat.

Tijdens de coaching kun je zaken als jouw leiderschap, je carrière, complexe vraagstukken of de impact van jouw werk op je privéleven (of omgekeerd) aan de orde stellen.

De coaching kan een los gesprek zijn, maar ook een jaartraject, al dan niet voorafgegaan door 360° feedback, .

Voor de 360° feedback werk ik met The Leadership Circle Profile methode, die zowel aanwezige leiderschapscompetenties als onderliggende overtuigingen in kaart brengt. Voor langere trajecten kun je kiezen voor de Global Coach Group methode waarbij maandelijkse feedforward van belangrijke mensen uit jouw werkcontext het uitgangspunt vormt van de coaching.  Deze werkwijze ondersteunt succesvolle leiders in effectief leiderschap door duurzame positieve gedragsverandering en garandeert meetbare leiderschapsgroei.

Alle coaching kan plaatsvinden via on site, telefoon-,  video-, en mailcontact, zodat je jouw kostbare tijd zo efficiënt mogelijk kunt besteden.