leiderschap

Leiderschap in de huidige samenleving met haar hoge tempo en complexiteit kan uitdagend zijn. De meeste organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Om in balans te kunnen blijven als leider, is het van belang helder inzicht te hebben in je deskundigheid en beperkingen. Weten wie je bent, is weten waar je voor staat.

Tijdens de coaching kun je zaken als jouw leiderschap, je carrière, complexe vraagstukken of de impact van jouw werk op je privéleven (of omgekeerd) aan de orde stellen.

De coaching kan een los gesprek zijn, maar ook een jaartraject, al dan niet voorafgegaan door 360° feedback.

Alle coaching kan plaatsvinden via on site, telefoon-,  video-, en mailcontact, zodat je jouw kostbare tijd zo efficiënt mogelijk kunt besteden.