coaching

Iedereen voelt zich wel eens uit balans: op het werk, in relaties of misschien wel met zichzelf. Als we vanuit deze onbalans naar onszelf en de wereld kijken, is onze blik vaak gericht op fouten en oneffenheden. In onze wens tot balans, proberen we die zo snel mogelijk te veranderen – soms tegen beter weten in.

Om een voldoening gevend leven te leiden, is de afstemming van wie we zijn op de wereld om ons heen vaak voldoende. Tijdens de coaching richten we de aandacht daarom op jouw unieke talenten en kernwaarden en hoe je deze ten volle kunt benutten om in balans te zijn en te blijven. Of het nu gaat om werk, relaties of jezelf.

Mijn coaching is een combinatie van persoonlijke gesprekken, telefoon-, Skype-, en mailcontact, zodat jij in jouw tijd op jouw manier aan de slag kunt. Hoewel ik beschik over een brede basis aan theorieën en modellen, is de meest effectieve coaching soms het stellen van één vraag. Ik schakel gemakkelijk tussen inhoud en proces en leg verbanden om tot een duurzaam resultaat te komen. Mijn coaching is maatwerk en dus steeds optimaal afgestemd op jou en jouw leerproces.